Medarbejder login

Simonsen Transport ApS opfordrer til, at man følger Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsens retningslinjer: https://www.sst.dk<https://www.sst.dk/> og https://www.sum.dk/

Du skal stadig, som medarbejder, møde op på arbejde som vanligt, medmindre du tilhører risikogruppen for hjemmekarantæne beskrevet på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du vil som udgangspunkt være lønnet i forbindelse med hjemmekarantæne, medmindre du er udrejst til de røde risikozoner efter 2. marts, eller er gået i frivillig karantæne.
Hvis det er tilfældet, skal du straks kontakte Simonsen Transport ApS på tlf. 75694557

Såfremt din kæreste/kone/mand kommer i karantæne eller bliver testet positiv for Corona, skal du straks kontakte Lars Simonsen for råd og vejledning på tlf. 75694557.
Statsministeriet lukker skoler og dagtilbud fra på mandag. Såfremt du i den forbindelse vil stå i pasningsvanskeligheder af mindreårige børn opfordrer vi til, at du benytter dit netværk eller kontakter dit barns skole eller dagtilbud for at høre om deres kriseplan for pasning.  Du vil ikke blive lønnet i den situation, men vil skulle gøre brug af evt. ferie.
Hvis vejtransport bliver lukket ned, kan Simonsen Transport ApS være nødsaget til at sende medarbejder på ferie uden varsel.

*   Lad være med at gå hen til større forsamlinger.
*   Sørg for at respektere kundens foranstaltninger, og sprit af.
*   Undgå cafeteriaer mm og spis gerne i jeres biler.
*   Hold afstand til andre mennesker.
*   Brug af sund fornuft og god håndhygiejne

Pas godt på hinanden derude, og sørg for at holde hjulene i gang i Danmark.

Med venlig hilsen
Lars Simonsen